Η υπουργική απόφαση ίδρυσης του πρώτου σχολείου στο Βάστα το 1892

Κυβέρνηση Χαριλάου Τρικούπη 1892

Φ.Ε.Κ. Αριθμός 427 – Εν Αθήναις τη 3 Δεκεμβρίου 1892
5. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Βάστα του δήμου Λυκοσούρας

Αριθμός 29928

Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Βάστα του δήμου Λυκοσούρας

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ

Έχοντες υπ’όψιν τα άρθρα 9 και 11 του ΒΠΕ’ νόμου περί διοργανισμού των σχολείων της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως και καταργήσεως του ταμείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως,αποφασίζομεν
Συνιστώμεν δημοτικόν σχολείο αρρένων εν τω χωρίω Βάστα του δήμου Λυκοσούρας

Εν Αθήναις τη 30 Νοεμβρίου 1892

Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΙΣΑΡΗ (1821-1985)

      ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΙΣΑΡΗ 1821-1985

Ιστορική αναδρομή
του Ιατρού Ασημακόπουλου Χαράλαμπου

Η μελέτη για τα εκπαιδευτικά δρώμενα της Κοινότητος Ίσαρι, ξεκινάει τα χρόνια μετά την επανάσταση του 1821, καθώς πριν και κατά τη διάρκεια αυτής, ουδεμία αναφορά, γραπτή ή προφορική, υπάρχει για την ύπαρξη σχολείων και γενικότερα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Το πρώτο σχολείο αρρένων ιδρύθηκε στο Ίσαρι γύρω στα 1845 και στεγάστηκε για περίπου 65 χρόνια στο Πύργο του Αγά, οίκημα που βρισκόταν στο κέντρο του χωριού, την ιδιοκτησία του οποίου είχε η εκκλησία του Αγ. Νικολάου, στη θέση του σημερινού κοινοτικού γραφείου (προφορική μαρτυρία). Συνέχεια

Η μάχη του Ίσαρη

maxes_ellinon1

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΙΣΑΡH
Ιστορική αναδρομή του Ιατρού Ασημακόπουλου Κ. Χαράλαμπου
Νέα Σμύρνη, Οκτώβριος 2016.

Η μάχη του Ίσαρη, άγνωστη στους περισσότερους, αποτελεί μία λαμπρή σελίδα για τους Ισαραίους αγωνιστές, που πολέμησαν σκληρά εναντίον του στρατού του Ιμπραήμ για μία ολόκληρη νύχτα.
Ασάφεια επικρατεί σε ότι αφορά την ημερομηνία της επιδρομής του Ιμπραήμ κατά του Ίσαρη. Κατά τον ιστορικό Σπ. Τρικούπη τοποθετείται αόριστα τον Ιούλιο του 1825, κατά τον Φωτάκο, στα Απομνημονεύματα του, στις 7 Αυγούστου 1825 και από έγγραφο στον φάκελο του νεκρού στη μάχη Γ. Κουτσουμάρη την 1η Αυγούστου 1825.

Συνέχεια

Ιστορία του χωριού

BASTA (9)

Το χωριό απο την θέση Καθίστρες

Ένα ηρωικό χωριό με πλήθος αγωνιστών στον ιερό αγώνα του 1821 που κατά τις επαναστάσεις μετεβλήθη πέντε φορές και πλέον εις τέφραν.

Γεωγραφική Θέση: Στα σύνορα των νομών Αρκαδίας-Μεσσηνίας, και κατά το βορειοδυτικό άκρο της επαρχίας Μεγαλόπολης, στο όρος Τετράζι ή Νόμια που κατά την μυθολογία έβοσκε τα αναρίθμητα αιγοπρόβατά του ο εθνικός θεός των Αρκάδων Πάνας, σε μία από τις γραφικές πλαγιές του όρους αυτού και σε υψόμετρο 900 περίπου μέτρα είναι χτισμένο το ιστορικό χωριό Βάστα, απέχον από την Μεγαλόπολη περί τα 20 χιλιόμετρα. Συνέχεια