Πρόγραμμα Μεγάλης Εβδομάδας στο Βάστα

anastaasi 1

Μεγάλη Δευτέρα – ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ – ΩΡΑ 19:00

Μεγάλη Τετάρτη – ΕΥΧΕΛΑΙΟ – ΩΡΑ 10:00

Μεγάλη Τετάρτη – ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ – ΩΡΑ 19:00

Μεγάλη Πέμπτη – ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ – ΩΡΑ 16:00

Μεγάλη Παρασκευή – ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ – ΩΡΑ 12:00

Μεγάλη Παρασκευή – ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ19:00

Μεγάλο Σάββατο – ΑΝΑΣΤΑΣΗ – ΩΡΑ 22:00