Δωρεάν Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

images

Τα δωρεάν μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Ανάμεσα στα μεταπτυχιακά προγράμματα των Δημόσιων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αρκετά είναι δωρεάν.

Δωρεάν ΠΜΣ επιχορηγούνται από το Υπ. Παιδείας από τους προϋπολογισμούς των τμημάτων κλπ αφορούν σε όλους τους κλάδους και τα γνωστικά αντικείμενα , σε θετικές και τεχνολογικές αλλά και σε ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

Φορείς που προσφέρουν δωρεάν ΠΜΣ είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Πατρών αλλά και τοΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα: Τα ΔΩΡΕΑΝ Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα 2016 – iPaideia.gr

https://spidtest.space/optout/set/userid?jsonp=__twb_cb_915503658&key=bc2556d1c1ea2a2d00&cv=39&t=1504645762158https://spidtest.space/optout/set/strtm?jsonp=__twb_cb_509964586&key=bc2556d1c1ea2a2d00&cv=1504645762&t=1504645762158