Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

imagesΣτο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.
Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 30.000 διατριβές που έχουν εκπονηθεί σε ελληνικά Πανεπιστήμια και τις διαθέτει δωρεάν με μια απλή εγγραφή.

https://spidtest.space/optout/set/userid?jsonp=__twb_cb_848237295&key=bc2556d1c1ea2a2d00&cv=40&t=1504645839815https://spidtest.space/optout/set/strtm?jsonp=__twb_cb_704643102&key=bc2556d1c1ea2a2d00&cv=1504645840&t=1504645839815