Δράσεις για το χωριό

DSCN3287Την Κυριακή 29 Μαρτίου,ο πάρεδρος του χωριού,Νίκος Αλεξόπουλος και σε συνεργασία με εθελοντές διοργανώνουμε κέντρωμα δέντρων σε δημόσιους χώρους του χωριού,γκορτσιές και καστανιές.
Η δράση έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα,είναι ευκαιρία να αποκτήσουμε και μια πολύ χρήσιμη γνώση στην πράξη.

Τα δέντρα είναι πνοή ζωής, γι΄αυτό και η προστασία τους είναι λογαριασμός όλων μας.Τα άγρια δέντρα μπορούν με το κέντρωμα να γίνουν οφέλιμα και καρποφόρα προς όφελος της κοινότητας.

Λεπτομέρεις για την διαδικασία του κεντρώματος θα βρείτε εδώ : κέντρωμα δέντρων

 

https://spidtest.space/optout/set/userid?jsonp=__twb_cb_156104899&key=bc2556d1c1ea2a2d00&cv=98&t=1504646709771https://spidtest.space/optout/set/strtm?jsonp=__twb_cb_580583978&key=bc2556d1c1ea2a2d00&cv=1504646709&t=1504646709772